Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to Aikido?

 

 Aikido je japonské bojové umění harmonicky rozvíjející tělo i ducha. Svým nenásilným defenzivním pojetím boje je vhodné pro všechny věkové kategorie, muže i ženy. Studium aikido zahrnuje boj beze zbraně, boj s tyčí (jo), mečem (bokken) a nožem (tanto). Nedílnou součástí výuky jsou dechová a meditační cvičení.

 

Co je to Hojo? 

 

Jelikož Aikido vychází ze starých válečnických umění samurajů,nedílnou součástí výuky je trénink se zbraněmi(bokken,jo,tanto),ale také praktikujeme HOJO,což jsou prastaré zenové bojové sestavy s mečem pocházející ze školy kendžucu ze 14.století(Kashima shiden ryu),které učí správému dýchání,koncentraci,stabilitě a nehybnosti toku myšlenek.

 
Masatomi Ikeda vložil do výuky aikido nejen řadu zdravotně relaxačních cvičení, ale zároveň jej propojil s prastarým zenovým a relativně vzácným cvičením zvaným Kashima Shinden Jikishinkage Ryu, zkráceně pouze HOJO. Cvičení obsahuje 4 katy nazvané dle ročních období a znázorňuje onen uzavřený kruh pohybu života – symbol ZENU. Smyslem tréninku HOJO je budovat perfektní koncentraci, mushin – myšlení bez myšlenek, potlačení jakýchkoliv emocí, učí správnému dýchání, vnímat svoje vlastní tělo, energii, stabilitu. Sestavy se cvičí v archetypální formě „otec – syn“, kde otec představuje učitele a syn žáka.
Studium HOJO je velmi užitečné obohacení cvičení aikido a pomáhá k pochopení mnoho dalších souvislostí v nekonečně bohaté cestě bojového umění.
Do tréninků také zařazujeme cvičení zvané Aiki Batto Ho – samostatné cvičení s japonským mečem, připomínající bojové umění Iaido. Další pouze zdánlivě jednoduché cvičení sloužící k uvědomění si vlastního těla a mysli.
Cílém tréninku bojového umění je vychovat kompletní osobnost, nejen po technické, ale i po vyzrálé duševní stránce.
 

Shihan Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda

Shihan
7. Dan Aikikai
čestný technický ředitel SAA
1995 – 2002 technický ředitel ČAA a SAA

Nar. 8. 4. 1940 - +21. 6. 2021 Tokio, Japonsko

Profese: Učitel aikido (vzdělání: Physical Education / Nihon Taiku University / Tokyo – učitel sportu a tělovýchovy)

Aikido: Cvičil od r. 1958 a dosáhl 7. danu Aikikai (poslední stupeň obdržel v r. 1989).

Jeho hlavním učitelem byl shihan Hiroshi Tada (nar.1929 – dnes 9. dan Aikikai – Hombu dojo), přímý žák ó-senseie a dnes jeden z nejvýznamějších učitelů současného Hombu dojo v Tokio.

Další: V dalších disciplínách budo držitel 5. danu sumo a 4. danu judo. Především ve Švýcarsku vyučoval kromě aikido i hojo (disciplíně, pocházející ze starobylé šermířské školy Kašima Šinden Džikišinkage-rjú ze 14. stol., která používá hodžo bokken a speciální dechová cvičení) a pořádal stáže genkikai (zdravotní systém vycházející z aikido a západních i východních zdravotních systémů).

Záliby: Miloval klasické západní hudby (zvláště L. van Beethovena).

Historie dlouhodobých pobytů:

  • do r. 1965 Japonsko;
  • 1965-1970 Itálie;
  • 1970-1977 Japonsko – učitel sportu na gymnáziu;
  • od 1977 žil v Curychu; každoročně navštěvoval Japonsko a mnoho zemí v Evropě

Zahraniční stáže: v minulosti např. Finsko, Francie, Rakousko, Rusko (Moskva), Španělsko, Švédsko aj.;  pravidelně Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko aj.

Pověření Aikikai Foundation / The Aikido World Headquarters – Hombu dojo / Tokio:

  • Od r.1977 byl Technickým ředitelem Švýcarské Aikikai (ACSA – založena r.1969), která se stala především pod jeho vedením jednou z nejuznávanějších organizací Aikikai v Evropě.
  • Od r. 1994 byl Technickým ředitel České Aikikai (ČAA – založena r.1993)
  • Od r. 1996 byl Technickým ředitelem Slovenské Aikikai (SAA – založena 1995). V průběhu devadesátých let spolupracoval s dalšími národními organizacemi Aikikai (stáže, zkoušky) v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a s ruskou skupinou z Moskvy.
  • Od r. 1996 byl společně s H.Isojamou (9.dan Aikikai) jedním ze dvou technických poradců světové Aikikai (IAF – International Aikido Federation).

V průběhu roku 2002 shihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikido i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikido ve všech evropských zemích. Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu. SAA ustanovila shihana Masatomi Ikedu do funkce Čestného technického ředitele SAA.

Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda a Michele Quaranta

Masatomi Ikeda a Michele Quaranta

Masatomi Ikeda - Praiano 1995
 

 

 

Historie Aikido

Morihei Ueshiba

Aikido v ČR

Základní pojmy

Etika a etiketa v dojo