Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Co je to aikidó?

   Aikidó je japonské bojové umění harmonicky rozvíjející tělo i ducha. Svým nenásilným defenzivním pojetím boje je vhodné pro všechny věkové kategorie, muže i ženy. Studium aikidó zahrnuje boj beze zbraně, boj s tyčí (jo), mečem (bokken) a nožem (tanto). Nedílnou součástí výuky jsou dechová a meditační cvičení.

 

Co je to Hojo?

 

   Jelikož aikidó vychází ze starých válečnických umění samurajů, nedílnou součástí výuky je trénink se zbraněmi (bokken, jo, tanto), ale také cvičení Hojo, což jsou prastaré zenové bojové sestavy s mečem pocházející ze školy kendžucu ze 14.století (Kashima shiden ryu), které učí správnému dýchání, koncentraci, stabilitě a nehybnosti toku myšlenek.

 

Masatomi Ikeda vložil do výuky aikidó nejen řadu zdravotně relaxačních cvičení, ale zároveň jej propojil s prastarým zenovým a relativně vzácným cvičením zvaným Kashima Shinden Jikishinkage Ryu, zkráceně pouze Hojo. Cvičení obsahuje 4 katy nazvané dle ročních období a znázorňuje onen uzavřený kruh pohybu života – symbol ZENU. Smyslem tréninku Hojo je budovat perfektní koncentraci, mushin – myšlení bez myšlenek, potlačení jakýchkoliv emocí. Učí správnému dýchání, vnímání svého vlastního těla, energie a stability. Sestavy se cvičí v archetypální formě „otec – syn“, kde otec představuje učitele a syn žáka. Studium Hojo je velmi užitečným obohacením cvičení aikidó a pomáhá k pochopení mnoho dalších souvislostí v nekonečně bohaté cestě bojového umění. Do tréninků také zařazujeme cvičení zvané Aiki Batto Ho – samostatné cvičení s japonským mečem, připomínající bojové umění Iaido. Další pouze zdánlivě jednoduché cvičení sloužící k uvědomění si vlastního těla a mysli. Cílem tréninku bojového umění je vychovat kompletní osobnost, nejen po technické, ale i po vyzrálé duševní stránce.

 

Shihan Masatomi Ikeda

 

masatomi-ikeda_1.jpg

 

Shihan Masatomi Ikeda, 7. dan Aikikai
V letech 1994 – 2002 technický ředitel ČAA a SAA

Narozen 8. 4. 1940 v Tokiu, zemřel 21. 6. 2021 v Tokiu, Japonsko.

 

Profese: Učitel aikidó (vzdělání: Physical Education / Nihon Taiku University / Tokyo – učitel sportu a tělovýchovy)

 

Aikidó: Cvičil od roku 1958 a dosáhl 7. danu Aikikai (poslední stupeň obdržel v roce 1989).

Jeho hlavním učitelem byl shihan Hiroshi Tada (nar. 1929 – dnes 9. dan Aikikai – Hombu dojo), přímý žák ó-senseie a dnes jeden z nejvýznamnějších učitelů současného Hombu dojo v Tokio.

 

Další: V dalších disciplínách budo držitel 5. danu sumo a 4. danu judo. Především ve Švýcarsku vyučoval kromě aikidó i hojo (disciplíně, pocházející ze starobylé šermířské školy Kašima Šinden Džikišinkage-rjú ze 14. stol., která používá hodžo bokken a speciální dechová cvičení) a pořádal stáže genkikai (zdravotní systém vycházející z aikidó a západních i východních zdravotních systémů).

 

Záliby: Miloval klasické západní hudby (zvláště L. van Beethovena).

 

Historie dlouhodobých pobytů:

  • do roku 1965 Japonsko;
  • 1965-1970 Itálie;
  • 1970-1977 Japonsko – učitel sportu na gymnáziu;
  • od roku 1977 žil v Curychu; každoročně navštěvoval Japonsko a mnoho zemí v Evropě

 

Zahraniční stáže: v minulosti např. Finsko, Francie, Rakousko, Rusko (Moskva), Španělsko, Švédsko aj.; pravidelně Itálie, Japonsko, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko aj.

 

Pověření Aikikai Foundation / The Aikido World Headquarters – Hombu dojo / Tokio:

  • Od r.1977 byl Technickým ředitelem Švýcarské Aikikai (ACSA – založena r.1969), která se stala především pod jeho vedením jednou z nejuznávanějších organizací Aikikai v Evropě.
  • Od r. 1994 byl Technickým ředitel České Aikikai (ČAA – založena r.1993)
  • Od r. 1996 byl Technickým ředitelem Slovenské Aikikai (SAA – založena 1995). V průběhu devadesátých let spolupracoval s dalšími národními organizacemi Aikikai (stáže, zkoušky) v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a s ruskou skupinou z Moskvy.
  • Od r. 1996 byl společně s H.Isojamou (9.dan Aikikai) jedním ze dvou technických poradců světové Aikikai (IAF – International Aikido Federation).

 

V průběhu roku 2002 Shihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó ve všech evropských zemích. Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu.

Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda a Michele Quaranta

 

 

 

Historie Aikido

Morihei Ueshiba

Aikido v ČR

Základní pojmy

Etika a etiketa v dojo